+385 1 4579 979

info@slkprojekt.hr

Ulica hrvatskih branitelja 1a, Hercegovac

Ovo je test

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

O Nama

 

SLK Projekt d.o.o. proizvodi električnu energiju pomoću bioplina nastalog na prirodan način. Kao društveno odgovorna kompanija, želimo investicijom u obnovljive izvore energije pridonijeti očuvanju prirode te omogućiti svima nama bolju budućnost, jer je svaka bioplinska elektrana na neki način poklon prirodi i s njom svi mnogo dobivamo:

  • seljak kao proizvođač biomase (ratarske kulture);
  • država dobiva zelenu energiju i na taj način ispunjava međunarodno dane obveze,
  • lokalna zajednica dobiva nova radna mjesta i čišći okoliš te tako ostvaruje uvjete za kvalitetniji i zdraviji život svojih stanovnika,
  • te napokon i banke zbog sigurne investicije i investitor dobiva dodanu vrijednost na svoju investiciju.

Na kraju ipak dobiva sama priroda, jer u procesu digestije ulaznim sirovinama oduzimamo samo bioplin, a sve ostalo vraćamo prirodi, kao visoko kvalitetno organsko gnojivo.

Što je bioplin?

 

Bioplin je smjesa plinova koja nastaje prilikom truljenja organske tvari bez prisustva zraka(anaerobna digestija). Bioplin se prije svega sastoji od metana (CH4) s udjelom od 55-75 %, ugljičnog dioksida (CO2) s udjelom od 25-45 % i drugim zanemarivih plinskih sastojaka u području od 0-5 % kao što su vodik (H2), vlaga (H2O), dušik (N2), kisik (O2) i vodikov sulfid (H2S).

Anaerobna digestija (AD)

AD je biokemijski proces u kojem se kompleksni organski spojevi razgrađuju djelovanjem različitih vrsta bakterija u anaerobnim uvjetima (bez prisustva kisika). U bioplinskim postrojenjima, rezultati AD procesa su bioplin i digestat. U slučajevima kada se za proces AD koristi homogena mješavina iz dvaju ili više različita supstrata, kao na primjer gnojnica i organski otpad iz prehrambene industrije, postupak se naziva kodigestija.

PREDNOSTI TEHNOLOGIJE BIOPLINA

Društvene koristi

Bioplinsko postrojenje je ekološki najprihvatljiviji način zbrinjavanja raznih organskih sirovina. Proizvodnja i korištenje bioplina iz anaerobne digestije (AD) ima pozitivan učinak na okoliš i društveno-gospodarske koristi za društvo u cjelini kao i za uključene poljoprivrednike.

Smanjenje pojave neugodnih mirisa i insekata

Skladištenje i primjena gnojnice, stajskog gnoja i različitog organskog otpada uzrokuju pojavu neugodnih mirisa te privlače insekte. AD reducira nastanak neugodnih mirisa za gotovo 80 posto. Digestat gotovo i nema miris, a miris amonijaka nestaje nekoliko sati nakon primjene.

Veterinarska sigurnost

Korištenje digestata kao gnojiva povećava veterinarsku sigurnost u odnosu na netretirani stajski gnoj i gnojnicu. AD uključuje kontroliranu sanitarnu obradu digestata prije nego se upotrijebi za gnojivo. Sanitarna obrada digestata može se provesti na termofilnim temperaturama digestije, pasterizacijom ili sterilizacijom pod tlakom ovisno o vrsti sirovine.

Smanjenje emisije stakleničkih plinova

Korištenjem bioplina proces ugljika zatvoren je u kratkom vremenu (od jedne do nekoliko godina). Proizvodnjom bioplina AD smanjuju se emisije metana (CH4) i dušikovog oksida (N2O) do kojih dolazi tijekom odlaganja i korištenja stajskog gnoja. Staklenički potencijal metana je 25, a dušikovog oksida čak 298 puta veći od stakleničkog potencijala ugljikovog dioksida1 .

Smanjenje količine otpada

Jedna od glavnih prednosti proizvodnje bioplina je transformacija većih količina otpada u vrijedan izvor energije, jer se organski otpad koristi kao supstrat za AD. Bioplinska postrojenja izvrstan su način za ispunjavanje sve restriktivnijih nacionalnih i europskih propisa iz područja gospodarenja otpadom i iskorištavanja organskog otpada za proizvodnju energije prilikom čega se organski otpad može reciklirati u gnojivo. Tehnologija bioplina doprinosi smanjenju volumena otpada i troškova zbrinjavanja.

Digestat je izvrsno gnojivo

Postrojenje za proizvodnju bioplina ne proizvodi samo energiju. Biomasa preostala nakon anaerobne razgradnje organske tvari – digestat- predstavlja vrijedno gnojivo, bogato dušikom, fosforom, kalijem i mikro-nutrijentima. U usporedbi sa svježim stajskim gnojem, digestat ima znatno bolja gojidbena svojstva zahvaljujući homogenosti i većoj hranidbenoj vrijednosti, boljem omjeru ugljika i dušika te gotovo potpunom nedostatku neugodnog mirisa.

Bioplinsko postrojenje Hercegovac

Bioplinsko postrojenje se sastoji od mix tanka, pumpne stanice, fermentora, postfermentora, endlagera ili lagune, trenč silosa za energetske biljke, prostora za upravljačko sučelje i kotlovnice, trafostanice i bioplinskih motora gdje se mehanička energija pretvara u elektičnu i toplinsku energiju.

Naša misija i vizija

 

MISIJA

Nositelji i pokretači razvoja poduzetništva u općini. Proizvodnja električne i toplinske energije te visokokvalitetnog gnojiva.

VIZIJA

Biti vodeći proizvođač električne i toplinske energije u regiji.

Politika integriranog sustava upravljanja (ISU)

 

SLK projekt d.o.o. je tvrtka za proizvodnju električne energije iz bioplina. Kao društveno odgovorna kompanija želimo pridonijeti očuvanju prirode te pokrenuti gospodarski razvoj u okruženju.

Vodeći se načelima dobrog gospodarstvenika sa svim zainteresiranim stranama želimo izgraditi trajni odnos težeći izvrsnosti u pruženim uslugama, proizvodima i poslovnim procesima.

Kooperantima, dobavljačima biomase pružiti rješenja koja će zadovoljiti njihove potrebe u razvoju njihovih gospodarstava kroz edukacije o ekološki prihvatljivim rješenjima u poljoprivrednoj proizvodnji.

Poštovati sve ugovorene obaveze s otkupljivačem električne energije i dobavljačima.

Lokalnoj zajednici pružiti nove mogućnosti razvoja, te čišći okoliš kao uvjet za kvalitetniji i zdraviji život.

Zaposlenici imaju priliku razvijati svoje sposobnosti u međunarodnom okruženju, upoznati i primjenjivati nove tehnologije na tržištu, kroz kontinuiranu edukaciju i timski rad steći profesionalne vještine te kvalitetom vlastitog rada pridonijeti poboljšanju učinkovitosti sustava.

Kako bismo opravdali zahtjeve norme ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 i pridonijeli ugledu tvrtke dugoročno smo usmjereni k odgovornom ponašanju prema prirodi uvođenjem čistih tehnologija u proizvodnju, poštivanju zakona i međunarodnih normi te primjenjujući politiku kvalitete u svakodnevnim procesima.